Un grup de rubinencs vol impulsar un Sindicat de Llogaters