Una selecció del Premi Screen de La Nuu es projectarà a la tardor a un festival de París