Uns cinquanta rubinencs seran reconeguts per les tasques de neteja de fuel del Prestige