A Rubí només un 37% dels comerciants s’adrecen en català als clients