Creen un grup de suport emocional i ajuda mútua per a famílies d’infants amb diversitat funcional