La residència i centre de dia El Cel de Rubí participa en un projecte amb la Fundació Estivill Sueño per millorar el descans dels usuaris