Alternativa Ciutadania de Rubí és desvincularà de l’AUP quan acabi el mandat