Aprovada una partida de 600.000 euros per ajudar el teixit econòmic