Aragonès defensa el canvi a un govern local republicà amb la candidatura de Xavier Corbera (ERC)