Cal Met Lleó es convertirà en un bloc de pisos, però conservarà la façana