Consulta pública per modificar el PGO al voltant de la zona del Vapor Nou