El Bòjum participarà de nou a la Cavalcada de la Festa de la Mercè de Barcelona