El govern aprova el Pla d’Equipaments entre les crítiques de l’oposició