El jutjat de Rubí és el que emet més sentències condemnatòries per violència masclista de la comarca