El Pla de Verd Urbà assenyala que al centre de la ciutat hi ha poques àrees verdes

factura electrica
El Rubí Brilla ofereix informes personalitzats per reduir la factura elèctrica
16 de febrero de 2021
manfiestació pablo hasél
Manifestació per demanar la llibertat de Pablo Hasél
17 de febrero de 2021

El Pla de Verd Urbà assenyala que al centre de la ciutat hi ha poques àrees verdes

La Diputació de Barcelona ha enviat a l’Ajuntament de Rubí el document final del Pla de Verd Urbà, una eina que servirà per planificar i gestionar la millora de la jardineria pública al municipi. El pla permet conèixer l’estat i la possibilitat dels verds existents, recull un inventari i una diagnosi tant dels espais com de l’arbrat viari, i la idoneïtat de les espècies, a més d’estructurar la seva gestió per fer-la més eficient.

Rubí disposa de 394 hectàrees de verd urbà i 13.224 arbres, dels quals 5.648 són arbrat viari, és a dir, el que es troba als carrers o carreteres. Hi ha dues tipologies d’espais verds, per una banda els espais extensius situats en zones menys urbanitzades, amb vegetació espontània i sense disseny. Per l’altra, els espais intensius, que són de zones més urbanitzades, amb un disseny i ús projectats i un manteniment més complex. Els primers representen el 72% del total d’espai verd urbà.

Segons el document presentat per la Diputació de Barcelona, s’observa que considerant els espais intensius, els més utilitzables per la ciutadania, la superfície de verd urbà és semblant a la mitjana, tot i que pel que fa a l’arbrat està per sota, especialment en l’espai viari. Alhora, el pla recull que el verd urbà està majoritàriament en un estat correcte i en el municipi hi ha una elevada quantitat de verd, un fet que suposa comprometre molts recursos, però que té un potencial de transformació urbà molt gran.

Tot i que la situació de verd urbà a Rubí és prou bona, el pla també assenyala que al centre i els seus voltants, l’espai verd és de petites dimensions, amb poca vegetació, molt fragmentat i poc connectat amb el verd de les zones menys urbanitzades. En relació a l’arbrat, especialment el viari, es repeteixen excessivament algunes espècies tant de forma global com també pels diferents barris.

Propostes del Pla de Verd Urbà

El document que ha elaborat la Diputació de Barcelona realitza diverses propostes al voltant de tres línies d’actuació. En primer lloc, donar sentit a la infraestructura verda urbana a través de la planificació, cercant la connectivitat, una distribució equitativa i incrementar la presència de verd i també la biodiversitat. En segon lloc, l’objectiu és millorar el verd urbà que ja existeix a través de diferents aspectes com ara la gestió de l’aigua del reg, la selecció d’espècies o l’adequació dels espais als usos i el manteniment. I, finalment, millorar el servei a través de la comunicació i la divulgació, fent partícips altres serveis de l’administració local en la gestió i el manteniment, així com l’ús d’eines SIG o la protecció del verd.

A banda d’això, el pla incorpora una breu anàlisi amb recomanacions en funció dels diferents escenaris pressupostaris, així com propostes puntuals per aquelles unitats de gestió que requereixen millora.