El Pla d’Equipaments dibuixa una quinzena de nous projectes amb una inversió de 70 milions