“Vaig passar de seguir camions amb residus radioactius a apropar-me a la gent i treure-li un somriure”