El Rubí d’abans: ‘La Llana’, la primera fàbrica de Rubí