Els menors de 16 anys poden fer propostes per millorar la ciutat