Els nous busos híbrids redueixen a la meitat el nombre d’emissions