Entra en vigor la prohibició de fer foc al bosc

escola
L’Ajuntament facilita la preinscripció escolar telemàtica a les famílies amb dificultats
15 de marzo de 2021
cent patins
Jornada de victòries pel Femení i el Masculí del Cent Patins
15 de marzo de 2021

Entra en vigor la prohibició de fer foc al bosc

A partir d’aquest dilluns ja no es permet encendre foc en terrenys forestals sense la corresponent autorització per tal de prevenir incendis durant el període de major risc. La prohibició, que es mantindrà fins al 15 d’octubre, estableix que en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc, sigui quina sigui la seva finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitament forestal, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni altres relacionats amb l’apicultura. Dins les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les d’urbanitzacions, es podrà fer forc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici i altres artefactes que continguin foc. Tampoc es poden utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

De forma extraordinària, si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d’incendi forestal, cal demanar autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.