Font del Ferro ha incorporat 14 treballadors amb discapacitat durant el 2021