Font del Ferro s’encarrega del manteniment de la plaça Pep Rovira