Les empreses es mostren preocupades per la baixa demanda interna en l’informe trimestral de la Cambra