La història de la resistència i la deportació femenina, nova exposició al MMUC