La Jovenívola de Sabadell oferirà una audició a la plaça Doctor Guardiet