La Riera que volem proposa transformar la C-1413 en una via urbana per reduir la contaminació acústica i ambiental