La Torre Bassas acull una mostra sobre els riscos del consum d’alcohol