L’Ajuntament edita una guia d’acollida destinada a les persones nouvingudes