L’Ajuntament instal·la taules d’escacs i de tennis taula en diversos punts