L’Ajuntament obre el període per demanar ajudes per a la millora del comerç local

pau casals
El teatre La Sala acull dimarts la presentació del nou curt de l’escola Pau Casals
11 de juny de 2021
manifestació ràdio rubí
Desenes de persones es manifesten per reclamar més seguretat a la ciutat
11 de juny de 2021

L’Ajuntament obre el període per demanar ajudes per a la millora del comerç local

Els establiments han d’estar ubicats a la planta baixa, dins la trama
consolidada de Rubí i actius. / Ajuntament de Rubí – Localpres

L’Ajuntament ha obert el període per sol·licitar les subvencions per a la millora del comerç. Mitjançant aquesta convocatòria, el consistori subvenciona la meitat del cost de l’actuació fins a un màxim de 1.000 euros amb l’objectiu de millorar la competitivitat del comerç urbà de la ciutat i adaptar-se a les tendències actuals del mercat.

Els comerços poden optar a una sola de les cinc línies d’ajudes que es contemplen: renovació exterior, incloses modificacions de la façana comercial, retolacions, senyalitzacions exteriors a la façana, aparadors i substitució de tancaments exteriors opacs; renovació interior, com ara modificacions de la retolació o senyalització interior, del taulell, de la zona d’atenció al client i de la zona d’exposició dels productes; introducció de noves tecnologies; difusió comercial, entesa com l’edició de material divulgatiu sobre l’establiment i l’activitat empresarial que s’hi desenvolupa; i supressió de barreres arquitectòniques.

Els establiments han d’estar ubicats en planta baixa i dins la trama consolidada de Rubí, actius en el moment de presentar la sol·licitud i han de respondre a alguna de les tipologies contemplades en la relació d’epígrafs de la convocatòria.

Si l’actuació per a la qual s’ha demanat la subvenció ja s’ha realitzat en el moment de presentar la sol·licitud, el seu cost serà l’acreditat. Si encara està pendent de realitzar-se, es prendrà com a referència el cost pressupostat. En aquest cas, el termini màxim de justificació serà el 31 de gener del 2022 i les actuacions s’hauran d’acreditar mitjançant factures i justificants de pagament.

Els impresos de sol·licitud s’han de descarregar de l’apartat de tràmits de la Seu Electrònica i juntament amb la resta de la documentació requerida, cal presentar la sol·licitud, també per via telemàtica, entre el 3 de juny i el 2 de juliol, inclosos. Per a més informació i suport telefònic, es pot trucar a la Finestreta Única Empresarial (FUER) al telèfon 93 588 70 00; extensions 1402, 1403 i 1442.

El consistori té previst un pressupost total de 40.000 euros per a aquestes subvencions.

Deixa un comentari