L’Ajuntament prepara ajuts a la rehabilitació a canvi de posar el pis a la borsa de lloguer social