L’Ajuntament retirarà cinc pollancres a la zona del cementiri que tenen risc de caiguda