L’Ajuntament treballa en un pla per fer que la ciutat sigui més accessible

L’Incasòl no descarta destinar més de 80 ha al parc de Can Sant Joan
15 de octubre de 2021
Nou increment dels delictes registrats a Rubí durant el primer semestre de l’any, segons dades policials
18 de octubre de 2021

L’Ajuntament treballa en un pla per fer que la ciutat sigui més accessible

L’Ajuntament ha aprovat els apartats dedicats a la via pública i als edificis municipals del Pla d’accessibilitat de Rubí. Un document que té com a objectiu millorar l’accessibilitat al municipi per tal de garantir l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb diversitat funcional, auditiva, visual i amb dificultats en la comprensió i la parla.

En l’apartat dedicat a la via pública, s’ha dut a terme una anàlisi general de l’estat actual de l’accessibilitat de tot el municipi (2.082 trams de carrers). De cada tram, s’ha observat la tipologia de carrers, el seu pendent, l’amplada de pas lliure, els guals de vianants i el nivell d’accessibilitat. Un 7,25% dels trams són accessibles segons l’Ordre VIV/561; un 11,24% estan adaptats segons el Codi d’accessibilitat; un 13,99% es consideren accessibles, si no fos pel pendent excessiu que presenten; un 30,73% són convertibles; i un 36,79% es consideren inaccessibles.

També s’ha examinat l’estat actual i s’han fet propostes d’intervenció pel que fa a la xarxa bàsica de vianants definida al Pla de mobilitat urbana sostenible (370 trams de carrers). De cada tram, s’ha analitzat la tipologia de carrers, el pendent, l’amplada de la vorera i l’amplada de pas lliure. D’aquesta anàlisi se’n desprèn la proposta d’intervenció en voreres i guals i els nivells d’accessibilitat actual i d’accessibilitat resultant una vegada realitzades les intervencions proposades. Així, en cas d’executar-se les propostes presentades, un 39,13% dels trams serien accessibles; un 36,12% estarien adaptats s; un 24,75% es considerarien accessibles si no fos pel pendent excessiu; i no hi hauria cap tram inaccessible.

Pel que fa als edificis municipals, s’han analitzat un total de 66 equipaments: s’ha fet una anàlisi de l’estat actual, una diagnosi de l’estat de l’accessibilitat, s’ha fet una estimació pressupostària del cost d’intervenció i s’han prioritzat diverses actuacions.

Propostes d’actuació

En el cas de la via pública, el Pla d’accessibilitat planteja com a actuacions prioritàries ampliar la xarxa de prioritat per a vianants, especialment a la zona centre, mitjançant la transformació en plataforma única; i dur a terme actuacions de millora d’accessibilitat en eixos de connexió entre barris.

Pel que fa als edificis municipals, prioritza la intervenció en edificis administratius amb atenció al públic i els de major afluència en general, especialment, aquells amb pitjors condicions d’accessibilitat.

El cost estimat d’aquestes actuacions ascendeix a prop de 7 milions d’euros. L’Ajuntament haurà d’analitzar detalladament cada proposta concreta, que tenen un caràcter orientatiu. “El Pla s’emmarca en la voluntat del govern de treballar l’accessibilitat per construir una ciutat més inclusiva”, ha assegurat el regidor de Mobilitat i Accessibilitat, Rafael Güeto.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *