L’Ajuntament vol acabar amb les activitats industrials a Can Carreras