Obert el tràmit d’exposició pública del Pla local d’habitatge fins a finals de maig

contenidor
Les agents cíviques se centren en sensibilitzar sobre l’ús correcte dels contenidors
16 de abril de 2021
torrent dels alous. mariona lópez
Rubí celebra el Dia de la Terra amb una trentena d’activitats
19 de abril de 2021

Obert el tràmit d’exposició pública del Pla local d’habitatge fins a finals de maig

L’Ajuntament de Rubí ha obert el tràmit d’informació pública i audiència de l’expedient del Pla local d’habitatge de Rubí 2021-2027 per tal que les persones i entitats interessades puguin consultar el document i formular-hi al·legacions per escrit. Així s’ha notificat mitjançant un edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’Anuncis de la Seu Electrònica.

El Pla local d’habitatge va ser aprovat de manera inicial per majoria absoluta al Ple del 25 de març i un cop finalitzi el termini d’exposició pública, l’Ajuntament resoldrà totes les reclamacions i suggeriments abans de l’aprovació definitiva al Ple. En cas de no haver-hi cap al·legació, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense més tràmits i serà comunicat a la Generalitat.

L’expedient es pot consultar fins al 21 de maig a les oficines del Servei d’Habitatge, al carrer Prim, 33-35, quarta planta de dilluns a dijous de 9 h a 14 h o bé a través de la plataforma Rubí Participa.

El Pla local d’habitatge de Rubí és el document que detalla els objectius, estratègies i actuacions que l’Ajuntament desenvoluparà en els propers sis anys per garantir un habitatge digne i assequible a la ciutadania.