Les gestions relacionades amb sancions de trànsit passen a tramitar-se a la Policia Local