‘Les traces del silenci’, l’obra sobre els nens desapareguts de la Rierada, arriba a Rubí