Les urbanitzacions se sumen a Sant Jordi Parc i Can Fatjó contra els pisos socials