Lleugera reducció de l’atur a Rubí en el primer mes de l’any