La Biblioteca dedica el Concurs de Punts de Llibre a la Fundació Museu Vallhonrat