Més de 2 milions d’euros en ajuts i subvencions a l’habitatge a Rubí durant el 2021