Montserrat Mulé Cardona exposa Vida i color al saló Més que te