Reobre l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de Les Torres