Rubí presenta un protocol per a l’abordatge de la mutilació genital femenina