Rubí reflexiona sobre els drets i els recursos necessaris per les dones amb discapacitat