Rubí, tercer municipi de Catalunya en densitat d’instal·lacions fotovoltaiques