El Consell de la Formació Professional reclama un centre Integrat d’FP a Rubí