Taller de cerca d’habitatge per a persones en risc d’exclusió social

Supporters 1968 organitza una jornada solidària per recaptar aliments per ASAV
7 de julio de 2021
T de Teatre porta a La Sala ‘Delicades’, una història feta de diverses històries
7 de julio de 2021

Taller de cerca d’habitatge per a persones en risc d’exclusió social

L’Ajuntament ha començat a oferir un taller formatiu de suport en la cerca d’habitatge a persones i famílies que es troben en exclusió residencial o en risc de patir-la. Amb aquesta iniciativa, que es realitza a través de Serveis Socials, es vol facilitar a aquest col·lectiu les eines i recursos necessaris per fer una cerca activa d’habitatge, orientar-la per detectar quines són les ofertes que millor s’adapten a la seva demanda o circumstàncies, fer un acompanyament en aquells casos que sigui necessari i generar una xarxa de suport entre les persones usuàries.

El projecte neix en un moment d’acusada precarietat en què drets socials com l’habitatge no estan garantits. El parc públic és actualment insuficient i el mercat privat exclou part de la ciutadania per diversos motius, tant de caràcter econòmic o laboral com social, comunitari, per raons d’origen o per edat.

Els destinataris són persones i famílies derivades dels Serveis Socials que es troben sense habitatge, en risc de pèrdua del mateix, en condicions d’habilitabilitat deficitàries o infrahabitatge, o en situació de risc social o convivència.