Una quinzena de joves completen amb èxit el curs d’horticultura i jardineria impartit als horts de Cova Solera

Rubí compta amb un nou parc de salut, ubicat al barri de Sant Jordi Parc
28 de diciembre de 2021
FGC millorarà les andanes i els accessos de l’estació de Les Fonts
28 de diciembre de 2021

Una quinzena de joves completen amb èxit el curs d’horticultura i jardineria impartit als horts de Cova Solera

El consistori, amb la col·laboració de la cooperativa L’Ortiga, ha realitzat un curs de jardinera i horticultura als horts municipals de Cova Solera per fomentar la inclusió social d’un grup de joves usuaris del Servei de Primera Acollida per a Persones Nouvingudes. La formació s’ha dut a terme entre els mesos de setembre i desembre.

El curs s’ha impartit des d’una metodologia pràctica i, alhora, amb un marc teòric en el qual poder englobar les diferents accions que s’han anat realitzant durant les 10 sessions de la formació, cadascuna de 3 hores. L’alumnat ha après a utilitzar maquinària agrícola ─desbrossadores, motocultors, segadores i podadores d’alçada─; com construir un hivernacle i com elaborar un planter ecològic; les especificitats dels arbres fruiters i de les plantes aromàtiques; com habilitar un sistema de reg, i el marc de plantació i el calendari de cultiu d’un hort ecològic, entre d’altres.

Un cop completada la formació, el grup de joves ha rebut un certificat d’assistència i aprofitament, que els permetrà acreditar els coneixements adquirits als seus respectius currículums i serà una bona carta de presentació a l’hora de buscar feina, especialment al sector de la jardineria. 

Com ha explicat l’alcaldessa, Ana M. Martínez, “l’objectiu del curs ha estat oferir a aquest grup de joves recursos i eines per millor la seva incorporació al món laboral, amb la finalitat de promoure el desenvolupament autònom dels seus projectes de vida”.

Les persones participants han estat escollides des del Servei de Primera Acollida per a Persones Nouvingudes després d’haver assolit satisfactòriament tot l’itinerari formatiu d’acollida: 90 hores de català, 15 hores de coneixements laborals i 15 hores de coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic.

ÚLTIMES NOTÍCIES PUBLICADES